Kepçe Kulak Estetiği

Kepçe Kulak Düzeltilmesi

Kepçe kulak yaklaşık olarak her 5 çocuktan 1’inde görülebilen bir durumdur. Çok küçük yaşlarda sevimli bir deformite olarak algılanabilirken, okul yaşlarında alay konusu olabilmektedir. Arkadaşları tarafından bu şekilde hırpalanan çocuklarda psikolojik sıkıntılara yol açabilmektedir.

Kepçe kulak deformitesinin sebebi nedir?

Kepçe kulak deformitesinde kulak normalden büyük olmadığı halde büyükmüş gibi görünür. Kulak öne dönük olduğu için ilk bakışta hemen dikkati çeker ve bakışları üzerine toplar. Oysa normalde kulaklar yüzde en az dikkat çeken bölgedir.

Kepçe kulak deformitesinin 3 temel sebebi vardır:

  1. Kulak katlantılarının yeterince belirgin olmaması
  2. Kulak çukurunun çok derin olması
  3. Bu iki deformitenin bir arada bulunması

Bu sebeplere bağlı olarak kulak kafa ile yapması gereken açıdan daha büyük bir açı yapar, yatık durması gerekirken öne doğru döner ve daha ayrık durur.

Kepçe kulak kaç yaşında düzeltilebilir?

Çocuk 6 yaşına geldiğinde kulak boyutu erişkin boyutunun %85’ine ulaşmıştır. Bu yaştan itibaren kepçe kulak ameliyatı yapılabilmektedir.

Kepçe kulak düzeltilmesi nasıl gerçekleştirilir?

  • İşlem küçük çocuklarda genel anestezi altında yapılırken, erişkinlerde lokal anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilebilir. İşlemden sonra 1 gece hastanede kalınması hasta konforu ve güvenliği açısından önerilir.
  • Kulağın arkasından yapılan bir kesi ile girilerek, kıkırdak törpülenir. Dikişler ile kıkırdak katlantısı oluşturulur. Kulak çukuru çok derinse bu bölgeden kıkırdak çıkarılır. Yine dikişlerle kulak arkaya yatırılarak kafaya yaklaştırılır.
  • Kesiler kulak arkasından yapıldığı için ameliyat sonrasında görünür iz kalmaz.

İşlem ne kadar sürer?

Ortalama 1- 1.5 saat sürer

Kepçe kulak düzeltilmesi sonrası süreç nasıldır?

  • İşlemden sonra 3 gün boyunca kulaklar sarılı durur. Sargı açıldıktan sonra 7 gün boyunca gece-gündüz sürekli tenisçi bandajı kullanılır. Bundan sonra 3. hafta sonuna kadar geceleri yatarken bandajın takılması gerekir.
  • En az 1 ay boyunca kulağın travmadan korunması öğütlenir.

Kulak estetiği sonrası iz kalır mı?

Kepçe kulak ameliyatında oluşan kesi izleri kulağın arkasında kaldığından ve kulağın açıklığı artık ortadan kalktığı için arkadan bakılsa da görülmez.

Kepçe kulak düzeltilmesinin etkisi kalıcı mıdır?

Kepçe kulak düzeltilmesinin etkisi kalıcıdır.

Kulaktaki kıkırdak yapısının gelişimiyle ve oluşmasıyla ilgili bir problem olan kepçe kulak sorunu tedavi edildikten sonra kıkırdak yapısı tekrardan gelişmeyeceği ve farklılık gösteremeyeceği için girişim sonrası tekrar eski biçimini alması söz konusu değildir.

Kepçe kulak düzeltilmesi işitmeyi etkiler mi?

Kepçe kulak düzeltilmesi tamamen estetik amaçlı bir operasyondur ve kulağın işitme fonksiyonuyla hiçbir ilgisi yoktur.

Ameliyatsız kepçe kulak tedavisi mümkün müdür?

Kepçe kulak tedavisinde tek kalıcı çözüm cerrahi girişimdir.

Yapıştırıcı kullanımı, baskı uygulama, bağlama, dikişsiz düzeltme gibi yöntemlerden bahsedilse de bu yöntemlerin kepçe kulağı tedavi edebilme olanağı olmamakla birlikte zararlı bile olabilirler.